Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να σχετίζεται. Για την ακρίβεια, σχετίζεται από τη σύλληψη μέχρι και την υπόλοιπη ζωή του. Η προσωπικότητα αλλά και τρόπος με τον οποίο το άτομο έχει βιώσει την οικογένειά του και ιδιαίτερα τη μητέρα του, ή, σε περίπτωση απουσίας αυτής, το άτομο που το φρόντιζε, επηρεάζει ασυνείδητα το τρόπο που σχετίζεται σήμερα σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Όμως, προκειμένου να δημιουργηθεί, να διατηρηθεί, να εξελιχθεί αλλά και να ευημερήσει η σχέση μεταξύ δύο συντρόφων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ζευγάρι να μπορεί να αγαπά, να επικοινωνεί, να κατανοεί και να συνεργάζεται, ώστε να μπορεί να ζει αρμονικά, να αφουγκράζεται ο ένας τις ανάγκες του άλλου και να ισορροπεί ανάμεσα στη δέσμευση και την ελευθερία, τη μοναξιά και τη συντροφικότητα, τη χαρά και τη λύπη, την ικανοποίηση και τη ματαίωση, κ.ο.κ.

Ωστόσο, υπάρχουν ζευγάρια τα οποία αναζητούν βοήθεια διότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην  επικοινωνία με αποτέλεσμα τις συχνές συγκρούσεις και τις διαφωνίες οι οποίες οδηγούν σε συναισθηματική απόσταση. Οι σύντροφοι είναι πιθανόν να βιώνουν θυμό, ματαίωση, έλλειψη κατανόησης, απόρριψη, υποτίμηση, λύπη, μοναξιά, ή ότι οι ανάγκες τους δεν ικανοποιούνται πια.

Ακόμη, άλλα αιτήματα και δυσκολίες αφορούν στις περιόδους κρίσεων που το ζευγάρι ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά τη πορεία της ζωής του. Τότε, η ανάγκη για διαρκή κατανόηση, επικοινωνία, συνεννόηση και συνεργασία είναι πιο έντονη από ποτέ. Τέτοιες περίοδοι μπορεί να είναι η γέννηση ενός παιδιού, ένα διαζύγιο, παιδιά στην εφηβεία, ενηλικίωση και αποχωρισμός των παιδιών από το σπίτι, εμφάνιση χρόνιας νόσου ή οικονομική κρίση.

Η θεραπεία ζεύγους είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας, η οποία εξετάζει τη σχέση δυο συντρόφων είτε αυτοί βρίσκονται σε γάμο είτε όχι. Ο θεραπευτικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται δυναμικές ανάμεσα στον θεραπευτή και στο ζευγάρι οι οποίες επιτρέπουν τη κατανόηση των αναγκών και των ασυνείδητων μοτίβων συμπεριφοράς των συντρόφων. Ακόμη, η θεραπεία ζεύγους στοχεύει στην αποτελεσματική κατανόηση των συναισθημάτων των δυο συντρόφων. Με αυτόν τον τρόπο, οι σύντροφοι νιώθουν ασφάλεια και κατορθώνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να επικοινωνούν με ώριμο τρόπο, να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν και, τελικά, είτε να καλλιεργούν μια ισορροπημένη σχέση, είτε να καλούνται να διαπραγματευτούν ώριμα τις διαφορές τους.

Όπως συνηθίζεται και στις άλλες μορφές ψυχοθεραπείας, έτσι και η θεραπεία ζεύγους λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το γραφείο του θεραπευτή, αποτελείται από τακτικές συνεδρίες, συνήθως μια φορά την εβδομάδα και έχει διάρκεια μια ώρα. Στη θεραπεία ζεύγους απαιτείται η παρουσία και των δύο μελών του ζευγαριού σε κάθε συνεδρία.